Logo

2019-05-25 CAC Miskolc, Hungary

Miskolc Marathon Dogshow 2019

Judge: Zidar Miroslav (Slovenia)

Results by A. Rogiers


BOS Chyerdak Pandora's Box & BOB Solovyev Shtorm at Go Go Bolshoi

Entries: 2 / 3

Males Intermediair Class

1 Excellent CAC BOB BIG 
Solovyev Shtorm at Go Go Bolshoi

Males Champion Class

1 Excellent CAC 
Chyerdak Perfect Boyfriend

Females Puppy Class

1 Very Promissing Best Puppy Puppy BIS 
Russkiy Azart Mercedes Ellery Invicta

Females Champion Class

1 Excellent CAC BOS 
Chyerdak Pandora's Box

2 Excellent RCAC 
Veya Feya Vetrov Iz Almaznogo Fonda

[ Login ]