Pedigree of Bel Etual Tornado Fonezel

Bel Etual Tornado Fonezel

Russkiy Azart Olimp Imperium Civiltas

Borscana Hardcore Superstar

Moryjak Wild Is The Wind

Borscana WitchCraft

Eleghiya Prekrasnaya Mecta

Maljuta iz Zolotoy Svory

Razguljai Ty Tsaritsa

Bel Etual Vesna

Demjan [Nefedova]

Sudar Skory 3022/04

Knjazhna Ekaterina iz Severnoi Ohoty

Metel Moya Otrada Iz Severnoj Ohoty

Pontiy Pilat 3245/06

Pozemka Iz Severnoy Okhoti
This pedigree was generated by The Borzoi Files