The Borzoi Files
Logo [ Login ]

Profile for nuria : Nuria ArriazuName: Nuria Arriazu Added dog entries: 11
Website: https://m.facebook.com/AmalgamaBorzoi
Preferred IM:  https://m.facebook.com/AmalgamaBorzoi
Biography:
Photo: No photo available.