The Borzoi Files
Logo [ Login ]

Profile for Stariie : Ligia VecchiName: Ligia Vecchi Added dog entries: 10
Website: http://stariieborzois.wordpress.com
Preferred IM: MSN:
Biography: Borzoi breeder.
Photo: No photo available.