The Borzoi Files
Logo [ Login ]

Browse Dogs

Displaying 1-19 of 19 dogs
name sire dam sex birth year
Bava iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Loshitsky Marafet Igray Danaya female 2006
Blestkii Aristokrat iz Tsnyanskoi OhotyIgray Loshitsky Marafet Igray Danaya male 2006
Blistai iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Loshitsky Marafet Igray Danaya male 2006
Brosok iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Loshitsky Marafet Igray Danaya male 2006
Businka iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Loshitsky Marafet Igray Danaya female 2006
Bystra iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Loshitsky Marafet Igray Danaya female 2006
Ja-Ijulskaja Groza iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Rjurik Igray Danaya female 2009
Jahont iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Rjurik Igray Danaya male 2009
Jalinka iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Rjurik Igray Danaya female 2009
Jaroslava iz Tsnyanskoi OhotyIgray Rjurik Igray Danaya female 2009
Jashma iz Tsnyanskoi OhotyIgray Rjurik Igray Danaya female 2009
Jasnij Sokol iz Tsnyanskoi Ohoty Igray Rjurik Igray Danaya male 2009
Raskat Groma iz Tsnyanskoi OhotyAleksandrit Jalinka iz Tsnyanskoi Ohoty male 2013
Razboy iz Tsnyanskoi Ohoty Aleksandrit Jalinka iz Tsnyanskoi Ohoty male 2013
Razmah Dushi iz Tsnyanskoi OhotyAleksandrit Jalinka iz Tsnyanskoi Ohoty male 2013
Rodnoy iz Tsnyanskoi Ohoty Aleksandrit Jalinka iz Tsnyanskoi Ohoty male 2013
Slavna Krasa iz Tsnyanskoi OhotyRassvet-Peterburg Jashma iz Tsnyanskoi Ohoty female 2011
Sudarushka iz Tsnyanskoi OhotyRassvet-Peterburg Jashma iz Tsnyanskoi Ohoty female 2011
Sverkai Zavitushka iz Tsnyanskoi Ohoty Rassvet-Peterburg Jashma iz Tsnyanskoi Ohoty female 2011