The Borzoi Files
Logo [ Login ]

Browse Dogs

Displaying 1-17 of 17 dogs
name sire dam sex birth year
Anastasia von St. NikolausRoman aus dem Zarenreich Burlana Abakhan female 1985
Anjowna von St. Nikolaus Roman aus dem Zarenreich Burlana Abakhan female 1985
Anna Karenina von St. NikolausRoman aus dem Zarenreich Burlana Abakhan female 1985
Anuschka von St. NikolausRoman aus dem Zarenreich Burlana Abakhan female 1985
Bjelo von St. Nikolaus Askan von Kasan Anna Karenina von St. Nikolaus male 1987
Catjana von St. NikolausBorodin von Astrachan Anna Karenina von St. Nikolaus female
Czarina von St. NikolausBorodin von Astrachan Anna Karenina von St. Nikolaus female
Dawidoff von St. Nikolaus Askan von Kasan Baruschka von Astrachan male 1989
Dschoy von St. Nikolaus Askan von Kasan Baruschka von Astrachan male 1989
Dunja von St. NikolausAskan von Kasan Baruschka von Astrachan female 1989
Elena von St. NikolausAskan von Kasan Anna Karenina von St. Nikolaus female 1990
Eljana von St. NikolausAskan von Kasan Anna Karenina von St. Nikolaus female 1990
Fjodor von St. Nikolaus Bjelo von St. Nikolaus Anjowna von St. Nikolaus male 1990
Funchal von St. NikolausBjelo von St. Nikolaus Anjowna von St. Nikolaus male 1990
Gajan von St. Nikolaus Askan von Kasan Catjana von St. Nikolaus male 1990
Gatschina von St. Nikolaus Askan von Kasan Catjana von St. Nikolaus female 1990
Husar von St. Nikolaus Dawidow of Resin Farm Baruschka von Astrachan male 1991