The Borzoi Files
Logo [ Login ]

Browse Dogs

Displaying 1-6 of 6 dogs
name sire dam sex birth year
Blestay iz Volnogo Vetra Millenium iz Volnogo Vetra Pelageya Yasnaya male 2007
Eney iz Voljnogo VetraPylay iz Volnogo Vetra Lavina male
Lutiy iz Volnogo Vetra Zlodey 1593/bp Ladna 1636/bp male 1990
Molva iz Volnogo Vetra Letay 2349/96 Russkaya Volnitsa Mriya female 2000
Pervy Sneg iz Volnogo Vetra Millenium iz Volnogo Vetra Pelageya Yasnaya male 2005
Pylay iz Volnogo Vetra Lutiy iz Volnogo Vetra Nagradka 1922/22 male 1995