The Borzoi Files
Logo [ Login ]

Browse Dogs

Displaying 1-3 of 3 dogs
name sire dam sex birth year
Dvinskoy RosyaStrizh 3589/11 Dvinskaya Vzbuchka female 2013
Dvinskoy Uzoren Sumrak [Romanovskaya] Dvinskaya Dobrogneva male 2007
Severnaya Romashka Bursh 1631/bp Dvinskaya Travushka female 1993