The Borzoi Files
Logo [ Login ]

Browse Dogs

Displaying 1-5 of 5 dogs
name sire dam sex birth year
Cherkay Donskoi OkhotyVoron Donskoi Okhoty Zlodejka Donskoi Okhoty male 2000
Nasta Donskoi Okhoty Ivashka Nagrada-Nevzgoda female 1993
Voron Donskoi OkhotyKnyaz Tverskoy Iva 2660/99 male
Zabavka Donskoi Okhoty Razbros Donskoi Okhoty Slavyana [Tomina] female 1997
Zlodejka Donskoi OkhotyRazbros Donskoi Okhoty Slavyana [Tomina] female 1997